Els dies 28-29 de Setembre de 2017 Clara Rubio i Zyab Ibañez, investigadors de l’IGOP en el projecte H2020 PROMISE, es van reunir a Zagreb (Institut de Ciències Social Sciences IU Pilar), amb els altres socis europeus per intercanviar les primeres evidències i obstacles sorgits durant la fase inicial del treball de camp, i sistematitzar l’estratègia d’anàlisi i codificació dels materials recollits.

L’equip de l’IGOP està treballant en dos casos d’estudi: d’una banda, joves que protagonitzen iniciatives al voltant de la necessitat d’allotjament i espais: autoconstrucció, masoveria i uns altres; i de l’altra, joves amb trajectòries educatives i laborals irregulars però embolicats en activitats que els allunyen de l’etiqueta ni-ni. Els casos d’estudi dels altres membres del projecte incloïen una gran varietat de grups de joves que fan front a contextos difícils, sovint suplint els escassos recursos disponibles amb bones dosis d’organització, esforç i enginy.

Imatges de la trobada

Zagreb 04 Zagreb 01 Zagreb 02 Zagreb 03