Trobada dels partners del projecte PROMISE a Roma

Del 22 al 24 de Febrer de 2017 es varen reunier a l’IPRS de Roma els 12 equips del projecte PROMISE que investiga maneres de participació social de joves europeus amb els entorns polítics, culturals i laborals dominants.

PROMISE group photo Rome

El primer dia es va intercanviar informació sobre la marxa de la recerca en tots els països i els principals avenços i obstacles trobats, entre ells la dificultat creixent de les investigacions qualitatives per accedir a persones que pertanyen als grups d’estudi; i molt relacionat amb aquest assumpte, es va valorar la idoneïtat, avantatges i dilemes ètics de diferents tipus d’incentius. La major part de la resta de les sessions van abordar el disseny d’una estratègia qualitativa que permeti anàlisis teòriques sòlids tot i la varietat de casos d’estudi, perquè els joves europeus comparteixen moltes de les conseqüències de pertànyer a un dels col·lectius més perjudicats pels processos soci econòmics recents a Europa, però les seves circumstàncies varien molt d’un país a un altre, i, especialment, entre els diferents grups de joves als quals pertanyen els casos d’estudi de cada un dels equips.