Després d’una llarga parada de les sessions del Laboratori de serveis socials de l’IGOP, que va començar degut la pandèmia i que s’ha allargat amb el post-Covid, ens hem animat a continuar amb aquestes trobades obertes de debat que pretenen acostar la recerca i la pràctica en temes d’interès tant pels investigadors com pels professionals que treballen en aquest àmbit.

La sessió, que està prevista per al pròxim dia 29 de maig, de 18 a 19:30 h, a l’Escola de l’IGOP, Passeig Urrutia, 17 de Barcelona, serà coordinada pel Prof. Quim Brugué i participaran, com a ponents, l’Òscar Rebollo i la Bet Barbara. Es tractarà dels “Equipaments de proximitat”, a partir d’aportacions del sociòleg Eric Klinenberg


Descarrega’t el programa


La mirada més tradicional o dominant sobre els equipaments de proximitat (biblioteques, centres cívics, cases de cultura, instal·lacions esportives, casals de joves, etc.) acostuma a pensar-los principalment des de tres punts de vista: (1) la descentralització de serveis, (2) les polítiques sectorials: cultura, esports, joventut, etc., i (3) l’oferta/consum d’activitats.

Aquesta mirada dominant ha permès un significatiu desplegament d’equipaments pel territori, incloent-hi els barris històricament més vulnerables, que han anant incorporant una àmplia oferta d’activitats, que cada àrea proposa des dels seus plantejaments específics. Però sempre han existit mirades alternatives, més en els darrers anys, sobre aquest mateixos equipaments; a l’hora que es reivindiquen com a equipaments comunitaris instal·lacions tradicionalment tancades a l’activitat comunitària, com poden ser les escoles, els centres de salut o els centres de serveis socials, per
exemple.

Aquesta mirada “alternativa” ens parla d’una proximitat que no només ha de ser física o territorial, sinó també relacional; incorpora la polivalència front a l’especialització o sectorialització; reconeix la importància dels equipaments com a espais de generació de capital social i connecta la seva funció amb la capacitat de resposta a reptes socials com el canvi climàtic, la seguretat o la inclusió i cohesió social, per exemple.

En aquesta sessió del Laboratori de Serveis Socials us proposem de realitzar una reflexió col·lectiva sobre el paper dels equipaments de proximitat com a infraestructures comunitàries de caràcter estratègic per a la política social: espais de vincle i relació, d’organització col·lectiva, d’activació de l’ajuda mútua i el voluntariat social i, en general, d’impuls de projecte que procurin benestar de proximitat.