Recycling in urban apartments: how can the waste burden be more justly distributed?

Ralph Horne (with co-author – Bhavna Middha)
Associate Deputy Vice-Chancellor, Research and InnovationRMIT University (Austràlia)


Quan: Dijous 28/09/23
Hora: 12:00h
Lloc: Sala de reunions IGOP (edifici MRA Campus Bellaterra)
Idioma: Anglès
Inscripció: acte obert (sense inscripció prèvia)


Resum:

Els apartaments tenen especial interès en els debats sobre residus zero. S’associen amb taxes de reciclatge més baixes que altres tipologies d’habitatge. S’ha comprovat que les polítiques d’imposició de bosses de plàstic tenen un efecte significatiu entre els propietaris d’apartaments d’alt nivell socioeconòmic, però un efecte mínim entre les llars de nivell socioeconòmic més baixes i els llogaters. Això apunta als efectes desiguals de les mesures de reducció de residus en els diferents tipus d’habitatge, classe i tinença.

Parar atenció als ritmes dels residus urbans pot aportar idees sobre com distribuir la càrrega dels residus de manera més justa. A Austràlia, com en altres societats suburbanes amb propietaris, l’habitatge és un lloc essencial per al règim de residus domèstics i els apartaments són anomalies que l’alteren. En lloc d’assumir que les taxes de reciclatge més baixes abans esmentades són producte del comportament de les llars, presentem una investigació empírica que revela dinàmiques en joc que fan que els apartaments siguin incompatibles amb els règims de residus normalitzats. El coneixement espai-temporal dels residus i la vida en un pis s’encarna i s’experimenta, els llocs i els temps formen els ritmes dels residus. Comprendre’ls i abordar-los és, per tant, clau per fer front a les pràctiques desiguals en matèria de residus urbans.