Eva Ostergaard-Nielsen IGOPEva Østergaard-Nielsen és professora de ciència política a la Universitat Autònoma de Barcelona des de l’any 2010. Els seus interessos d’investigació principals se centren en les polítiques de migració tant als països d’acollida com d’origen, les polítiques de la diàspora i les xarxes transnacionals de migrants i els processos de migració liderats per la difusió democràtica en països d’origen. És membre del consell assessor de dues revistes líders d’estudis sobre migracions i la col·lecció de llibres de recerca IMISCOE. Ha estat la investigadora principal i ha participat en una sèrie de projectes finançats a nivell nacional i internacional. Les seves publicacions més recents han aparegut a Ethnic and Racial Studies, Party Politics, West European Politics i European Political Science Review.

ÀREES D’INTERÉS

Política comparada, sociologia política, migració, xarxes transnacionals, desenvolupament, democràcia, ciutadania, societat civil, mètodes de recerca.