La xarxa de recerca RedeM convoca el Seminari de Doctorat sobre Participació Política dirigit a estudiants de doctorat que estiguin realitzant la seva tesi doctoral. El seminari té com a objectius ajudar a definir o enfortir els projectes de tesi, contribuir a la formació i projecció acadèmica de l’alumnat, així com a l’intercanvi de coneixements i establiment de contactes personals i professionals.

En aquest context, animem a participar a estudiants de doctorat de diferents perfils i disciplines. Aquesta és una oportunitat per presentar els seus treballs de recerca i discutir sobre ells, així com rebre comentaris per part d’altres candidats i candidates i investigadors amb experiència que treballen en temes similars.

Són benvinguts estudiants de doctorat de qualsevol any que vulguin compartir i presentar un article o capítol del seu treball que tingui relació amb la participació política, entesa de manera àmplia (vot, protesta, participació institucional, participació en l’elaboració de polítiques públiques, deliberació, desigualtats socials i participació, polítiques urbanes i participació, gènere i participació, etc.).

Cada participant haurà de realitzar una breu presentació i participar activament en totes les sessions i discussions. Aquest seminari es desenvoluparà durant dos dies organitzats en diverses sessions de presentacions de treballs.

Termini i enviament de candidatures per participar en el Seminari:

Per formalitzar la participació en el seminari, els estudiants hauran d’enviar la seva proposta escrita abans del 31 de març de 2020 al següent correu electrònic: carolgalais@gmail.com

La proposta no ha d’excedir de 400 paraules i incloure els següents aspectes: pregunta de recerca, hipòtesis i metodologia (incloent dades i tècniques d’anàlisi).

La comissió avaluadora estarà formada per: Ismael Blanco, Carolina Galais i Joan Font.

La notificació d’acceptació a un màxim de 11 participants seleccionats en funció de la qualitat i adequació de les seves propostes serà notificada abans del 15 d’abril.

L’acceptació comportarà la gratuïtat de seminari. La xarxa d’excel·lència RedeM finança les despeses de transport, manutenció i allotjament. Els viatges seran directament gestionats per la xarxa. És molt important que els estudiants no paguin per avançat. Les despeses d’allotjament i manutenció seran reemborsats a posteriori per la xarxa dins dels límits que marca el Ministeri de Ciència. Agraïm la difusió d’aquesta convocatòria a totes aquelles persones que puguin estar interessades.


Descarrega’t la convocatòria (pdf)


Activitat: Candidatures per participar a Seminari de doctorat
Places: 11
Data: 15 i 16 juny 2020
Lloc: Universitat Autònoma de Barcelona
Data límit per enviar propostes: 31/03/2020
Contingut (400 paraules): pregunta de recerca, hipòtesis i metodologia (incloent dades i tècniques d’anàlisi)
On enviar? carolgalais@gmail.com
Resolució candidatures: 15/04/2020