2014_jovenes-internet-politicaEquip IGOPnet: Joan Subirats, Mayo Fuster, Rubén Martínez, Marco Berlinguer i Jorge Luis Salcedo. Jóvenes, internet y política. Madrid: Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), 2014. 2045 p. 24 cm. ISBN 978-84-92454-24-2

/////////////////////

Descarregar Informe

/////////////////////

Treball exploratori sobre les relacions entre joves, Internet i política, per posar les bases d’un projecte més ampli d’anàlisi sobre aquesta nova realitat d’informació, mobilització i acció política. El text aborda des de diferents articles l’ús d’Internet com a nou espai de participació política juvenil.

La gent jove està aprofitant tot el potencial que té Internet com a nou espai de relació i interacció, sense intermediaris, i està mostrant que es pot fer política d’una altra manera. Aquesta investigació se situa en aquest escenari, entenent Internet com un espai de “nova política”.

[ + info ]