Decisions públiques: Anàlisis i estudi dels processos de decisió a les polítiques públiques

Dente, Bruno & Subirats, Joan; Decisiones públicas: Análisis y estudio de los procesos de...

Read More