Decisiones públicasDente, Bruno & Subirats, Joan; Decisiones públicas: Análisis y estudio de los procesos de decisión en políticas públicas. Barcelona: Ariel; Colección Ariel Ciencias Sociales, 368 páginas (2014) ISBN: 978-84-344-0996-5

//////////

Allò públic, el comú és l’espai en el qual hem d’interactuar i relacionar-nos per trobar sortida a problemes que ens afecten individual i col·lectivament . Les institucions públiques són part integrant de l’escenari, però no esgoten el significat públic. Ni les polítiques ni les decisions públiques han de ser vistes com a coses d’especialistes que pacten en secret el que ens afectarà. Aquest és un llibre pensat en clau d’aplicació pràctica. Vol ser una guia per innovadors i transformadors de l’esfera pública, buscant, per a això incorporar elements, consells i eines que serveixin a l’innovador, a qui vol anar més enllà del purament incremental i vol transformar el seu entorn.

Els lectors trobaran així, un conjunt de casos extrets de la realitat espanyola italiana i fins i tot llatinoamericana que donen vida, il·lustren i enriqueixen les aportacions conceptuals i analítiques sobre Decisions Públiques. Així mateix, el llibre aborda les noves oportunitats que el canvi tecnològic ofereix tant als actors per a la seva interacció com per renovar la forma d’entendre l’anàlisi i la gestió de les polítiques públiques.

El llibre a Ariel