Suport a l’investigador i activista Jaime Palomera i a les encausades del Sindicat de llogateres

Des de l’IGOP, fa temps que constatem el fort creixement de les desigualtats, el que ens condueix cap a societats més polaritzades i més injustes. Sens dubte, un dels principals factors de generació d’aquesta desigualtat és l’accés a l’habitatge.

Des de l’àmbit acadèmic, hem intentat contribuir a posar llum sobre aquest fenomen, remarcant la necessitat de revertir-lo per tal de garantir uns drets bàsics i un vida digna per la majoria de la població. La nostra feina s’orienta a posar de relleu les greus conseqüències socials i humanes que provoquen fets com la gentrificació i l’assetjament immobiliari i a proposar polítiques públiques alternatives.

Sovint, algunes de les persones que treballen amb nosaltres, davant de la constatació d’aquestes injustícies, decideixen anar més enllà de la recerca i adquireixen un fort compromís ètic amb la defensa dels grups socials més vulnerables. Una de elles és el Jaime Palomera, que ha desenvolupat la seva recerca post-doctoral a l’IGOP com a investigador Juan de la Cierva. Compartir amb ell la reflexió i la recerca en l’àmbit de l’habitatge durant els darrers anys ha estat tot un privilegi.

A través d’aquest comunicat, volem mostrar públicament el nostre recolzament tant a ell com a les altres dues afiliades del SINDICAT DE LLOGATERES a les quals se’ls hi demana en conjunt una pena de presó de 9 anys. Considerem que aquesta demanda està fora de lloc per a unes persones que han denunciat públicament una situació d’assetjament immobiliari i han fet palesa una situació injusta i d’abús de poder amb la finalitat d’aconseguir obrir un procés de negociació.

Jaime, Alpha, Fran, Sindicat de Llogateres, tot el nostre suport davant aquest judici que considerem injust!