“Cartografies de la participació: entre els límits del liberalisme i de la democràcia a Barcelona i São Paulo”.
(dirs. Joan Subirats & Ismael Blanco)