• Assessorament per a la constitució i dinamització del Consell de Ciutat de Rubí.
 • Avaluació del procés participatiu per a la gestió d’un bosc públic a Setcases.
 • Cicle de Seminaris sobre Participació Ciutadana.
 • Ciudadanía e Inclusión Social. El Tercer sector y las políticas públicas de acción social.
 • De l’eficiència a la intel·ligència. El cas de les comissions interdepartamentals al Govern de Catalunya.
 • Democracia deliberativa y política de agua: experiencias de participación en el contexto de la Directiva Marco del Agua.
 • Evaluación la calidad de la democracia Aragón.
 • Informe sobre l’estat de la democràcia a Catalunya.
 • Informe sobre les polítiques locals de consum a la província de Barcelona (1999-2008).
 • La participació dels treballadors a les cooperatives de treball de Catalunya.
 • Políticas Públicas de promoción de cooperativas. Una visión comparada entre Comunidades Autónomas.
 • Polítiques d’inclusió social i democràcia participativa.
 • Secretaría Científica de las Jornadas Internacionales de Participación Ciudadana (Gobierno de Aragón).