S11. El model de serveis a Euskadi, Catalunya i Escòcia

Sessió 11. Anàlisi i debat sobre tres models de serveis de llarga durada: Euskadi, Catalunya i...

Read More