Avaluació de l’impacte de l’acció comunitària en la salut de la població

El principal objectiu d’aquest projecte és descriure l’acció comunitària i avaluar el seu impacte sobre la salut de la població en barris de baix nivell socioeconòmic de la ciutat de Barcelona. L’acció comunitària aborda els factors col·lectius i relacionals que afecten la salut de la població (estils de vida, xarxa social i comunitària, condicions de vida i treball i condicions socioeconòmiques, polítiques, culturals i mediambientals), i es basa en l’actuació de diferents agents i en la participació de la mateixa comunitat.

L’avaluació es farà a partir d’un mètode quasi-experimental, comparant l’evolució de la salut en aquells barris on l’acció comunitària s’ha desenvolupat de forma continuada amb aquells on no ha existit. Per interpretar-ne el resultat, s’estudiarà també el procés d’implementació dels programes de salut comunitària en diferents barris, per tal d’identificar els punts crítics i les claus d’èxit en cadascun d’ells. En un context de limitacions pressupostàries i canvi general del paper de les institucions, l’avaluació és imprescindible per identificar elements d’innovació en l’àmbit comunitari, millorar les estratègies d’intervenció i l’efectivitat de les polítiques.

L’equip investigador que impulsa el projecte està format per membres de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) de la Universitat Autònoma de Barcelona, l’Agència de Salut Publica de Barcelona (ASPB), l’Institut Català la Salut (ICS) i el Pla de Desenvolupament Comunitari de Roquetes.

Salut comunitària BÀSICS

Coordinadora:

Raquel Gallego (IP)
(Depart. Ciència Política / IGOP-UAB),

Contacte: comunitariasalut@gmail.com

Web: https://webs.uab.cat/salutcomunitaria/