L’Institut de Govern i Polítiques Públiques organitza les seves activitats de recerca al voltant de dos tipus de projectes:

Projectes de Recerca Bàsica: Són els Projectes que sorgeixen de les propostes que l’IGOP presenta a les convocatòries competitives de finançament de la recerca que tenen establertes la Unió Europea, el Ministeri d’Educació i la Generalitat de Catalunya.

Projectes de Recerca Aplicada: Són els Projectes que sorgeixen d’acords i convenis que l’IGOP estableix amb institucions públiques i altres organitzacions. Principalment l’IGOP ha signat convenis amb governs locals, fundacions i entitats d’acció social.

L’estratègia de recerca de l’IGOP té com a objectiu mantenir el màxim equilibri possible entre les recerques bàsica i aplicada. La primera permet ampliar i consolidar la presència de l’IGOP en les xarxes acadèmiques de recerca, així com avançar en els aspectes de caire més teòric i estratègic. Els projectes d’investigació aplicada permeten mantenir vinculat l’IGOP a la realitat social i institucional que l’envolta, amb la qual ens sentim compromesos.

“Los miembros del Institut de Govern i Polítiques Públiques (antes Equip d’Anàlisi Política) de la Universidad Autónoma de Barcelona conforman posiblemente el más importante grupo de investigación español en el área de la Ciencia Política y de la Administración. Sus trabajos resultaron pioneros para la introducción en nuestro país, a comienzos de los noventa, del enfoque de Políticas Públicas y un decenio más tarde constituyen el punto de referencia en los estudios nacionales referidos a la descentralización, el espacio local y la participación ciudadana.”

Manuel Zafra e Ignacio Molina (2002)
Recensiones, en Revista Española de Ciencia Política, núm.7, octubre 2002, Madrid.