L’IGOP, com a institut de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona, segueix la política de protecció de dades de la UAB.

La Universitat Autònoma de Barcelona està compromesa amb una política de protecció dels drets i les llibertats de les persones pel que fa al tractament de les seves dades de caràcter personal. Per això, la informació a disposició de la UAB dels estudiants, personal acadèmic, personal d’administració i serveis, graduats, proveïdors, clients i altres persones que es relacionen amb la Universitat són tractades amb les garanties i d’acord amb les exigències de la legislació vigent.