[vc_row el_position=”first last”] [vc_column width=”2/3″] [vc_column_text el_position=”first last”]

DEST-politicainternetInformació, cultura i coneixement: noves pràctiques ciutadanes, noves polítiques públiques. Un cas comparatiu entre Espanya i els Estats Units (Llei Sinde versus Llei SOPA).

Síntesi de la proposta

La investigació es basa en consideracions polítiques – vinculades a nous conflictes temàtics a l’agenda política i al debat públic – i també en la recerca de modes d’interacció entre els ciutadans, la societat civil i les institucions polítiques que puguin abordar els reptes d’una societat basada en el coneixement en xarxa.

El projecte aborda l’emergent moviment de cultura lliure (Free Culture Movement (FCM)), la regulació de la propietat intel.lectual i els problemes de privacitat a Internet. Cerca comprendre com factors contextuals del FCM donen forma a les seves lògiques organitzatives i determinen la interacció amb les institucions polítiques en la formació de polítiques públiques.

Aquesta investigació aspira a omplir llacunes connectant diverses àrees d’investigació:

  • Ampliar l’anàlisi de polítiques públiques a noves àrees de dret digital, d’economia digital, teoria de l’organització, teories dels moviments socials, sociologia, i ciència política en general.
  • Incorporar una dimensió analítica sociopolítica en l’anàlisi de la cultura lliure desenvolupat en els camps del dret virtual i els estudis organitzacionals.

Metodològicament, vol anar més enllà de la literatura actual basada principalment en estudis de cas únic per adoptar un enfocament comparatiu – comparant diversos casos nacionals i centrant-se en com els atributs contextuals contribueixen a donar forma a les organitzacions de la societat civil.

També explorarà com els moviments socials implementen la ‘mobilització transmèdia’ (Costanza – Chock, 2011), el conjunt d’eines i pràctiques utilitzades pels actors del moviment per difondre les seves idees a través de múltiples plataformes (xarxes socials, motors de cerca, serveis de microblogging, notícies, pàgines web …).

En una perspectiva comparativa, l’objectiu del projecte és desenvolupar una descripció i comprensió de les condicions i mecanismes que vinculen les organitzacions de la societat civil amb el procés de policy making en els debats polítics sobre Internet.

Més precisament, aquesta investigació pretén aportar evidència científica sobre el moviment que recentment s’ha mobilitzat en contra de la regulació de l’accés i gestió de la informació, la cultura i el coneixement, així com avaluar les respostes que els responsables polítics, els promotors de polítiques públiques, estan donant a aquesta nova font de conflicte social.

Les pràctiques FCM s’analitzaran des del punt de vista de la forma, la composició, la creació de xarxes, la creació d’estratègies transmedia, dirigides als policy makers o responsables polítics. La investigació té com a objectiu explicar:

  • Com aquestes visions i pràctiques presents en la FCM són modelades pels atributs del context d’oportunitat política.
  • Com les tecnologies de la informació i la comunicació estan transformant la manera d’interactuar entre ciutadans i societat civil i institucions polítiques en la formulació de polítiques.

Dos atributs es tindran en compte: els estils de formulació de polítiques (policy-making) on el treball distingirà entre l’estil de consens -caracteritzat per la construcció de relacions obertes i inclusives entre Estat i societat civil-, i l’estil d’imposició -definit justament per actuar de manera contrària a l’anterior i la important transformació i crisi dels drets d’autor relacionada amb l’emergència de models de negoci basats en el copyleft-.

L’enfocament empíric principal serà una comparació de casos que analitzarà dos processos legislatius:

  • El d’Espanya (emmarcat en el context de la Unió Europea: Llei Sinde, Llei Lasalle i la llei de reforma del Codi Penal (que endureix les mesures contra els atacs a la propietat intel.lectual)
  • El d’Estats Units (lleis SOPA i PIPA).

Des del punt de vista empíric, la principal novetat serà el desenvolupament d’un mètode interdisciplinari per comparar com es desenvolupa el debat en les diferents plataformes i canals.

Aquest mètode combinarà un mapatge de polèmiques sorgides a Internet (per identificar la xarxa de treball), amb tècniques de data mining a través de múltiples plataformes, anàlisi de xarxes socials i anàlisi de continguts. Així els resultats del treball seran el producte d’una triangulació entre entrevistes i qüestionaris on-line semi-estructurats adreçats als actors polítics claus, a escala local, regional i nacional.

S’esperen tres línies d’impacte:

  • impacte en termes de contribució a una millor governança i la formulació de polítiques (policy-making) en els nous usos socials,
  • impacte afegint valor a l’estat de la qüestió dedicat a aquest camp d’estudi social,
  • i el potencial per a l’adquisició de competències i la formulació de noves metodologies per mapejar els debats públics a Internet.

A més, el treball es proposa provocar tres efectes diferents: contribuir a la millor de la governança i del policy making dels temes relacionats amb les noves pràctiques socials; afegir valor a l’estat de la qüestió dedicat a aquest camp d’estudi social; adquirir competències i formular noves metodologies per mapejar els debats públics a Internet.

[/vc_column_text] [/vc_column] [vc_column width=”1/3″] [vc_column_text el_position=”first”]

Projecte BÀSICS

[/vc_column_text] [vc_column_text]

Web:

http://igopnet.cc/ca/politica-dinternet/

[/vc_column_text] [vc_column_text el_class=”fonsgris” el_position=”last”]

Equip:

Amb base a Barcelona, dirigit per l’IGOP (UAB).

Dra. Mayo Fuster: amb una llarga experiència en l’estudi dels procomuns digitals i els moviments socials.

Dr. Jorge Salcedo: assistent de la recerca, que ha desenvolupat la seva tasca investigadora al voltant de la visibilitat dels actors polítics en els mitjans durant els polèmics debats generats per la Llei Sinde a Espanya i l’Acte d’Economia Digital al Regne Unit. Membres d’IGOPnet i  consell extern: Associació Amical Viquipèdia i Fundació P2P.

Amb base a Cambridge (Boston, USA).

Amb el suport del Centre Berkman Internet i Societat de la Universitat de Harvard:

Dr. Yochai Benkler (Facultat de Dret de Harvard – professor i co-director del Centre Berkman Internet i Societat), un acadèmic reconegut internacionalment en aquesta àrea disciplinària el qual té una experiència de gairebé15 anys en la recerca sobre propietat intel·lectual, cooperació social i Internet.

Dr. Sasha Constanza (Estudis Comparatius de Mitjans – Institut Tecnològic de Massachusetts i membre també del Centre Berkman Internet i Societat), expert en moviments socials, tecnologia i mobilització transmedia.

[/vc_column_text] [/vc_column] [/vc_row]