caesen

Política del Blog

Tots els comentaris d’aquesta publicació estan moderats i s’esborraran, a criteri de l’administrador, si es consideren ofensius, propagandístics o no relacionats amb el tema o article on es facin. Cada autor és responsable únic del text dels seus articles i cada usuari/a ho és dels seus comentaris. A tal efecte es conserven les dades d’identificació per possibles derivacions legals. Per part nostra en aquest bloc ens comprometem a:

  • Dir la veritat i reconèixer i rectificar els errors.
  • No borrarem els comentaris a no ser que siguin spam, no pertinents al tema o difamatoris.
  • Respondrem als comentaris quan sigui escaient tan aviat com sigui possible.
  • Enllaçarem a referències online i fonts originals directament.
  • Mostrarem el nostre desacord amb altres opinions de forma respectuosa, esperem el mateix dels nostres lectors/es.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies