• Avaluació del Pla Transversal de Polítiques d’Igualtat de Gènere (2007-2010).
  • Factores de desarrollo, política educativa y logros formativos en los países avanzados. Un análisis internacional en clave de excelencia y equidad en educación.
  • Internet no es un martell. Canvis en l’accés i gestió de la informació, la cultura i el coneixement i els efectes en les interaccions ciutadania-institucions.
  • Les raons i les realitats de la tria d’escola de les famílies estrangeres a la ciutat de Barcelona i els seus efectes sobre la igualtat d’oportunitats.