• Anàlisi Enquestes de l’Institut Genus en el marc de l’Observatori de Nous Consums de Drogues en l’àmbit juvenil.
  • Diagnòstic sobre la implementació de les Normes Reguladores de la Participació a l’Ajuntament de Barcelona.
  • Disseny d’un marc d’anàlisi per a l’elaboració d’un informe sobre l’estat de la Democràcia a Catalunya.
  • Immigració, desenvolupament i democratització en una perspectiva transnacional.
  • Observatori de Nous Consums de Drogues en l’àmbit juvenil. Anàlisi d’enquestes.
  • Per una nova cultura del territori? Anàlisi de l’impacte de quatre mobilitzacions en defensa del territori a Catalunya.
  • Realització de grups focals per analitzar la percepció social davant la instal·lació d’un centre de tecnologies avançades a la comarca del Bierzo (Lleó).
  • Regional trajectories to the knowledge economy: a dynamic model (EURODITE).
  • Seguiment de convenis i ajuts a ens locals per a plans de participació ciutadana i foment de la participació.