• Anàlisi, avaluació i seguiment de les experiències participatives impulsades amb el suport de la Direcció General de Participació Ciutadana.
  • Formació avançada en participació ciutadana per a càrrecs electes i tècnics municipals de la província de Barcelona.
  • Joves, participació i Política (Secretaria General de Joventut).
  • La delimitació d’unitats territorials a Cerdanyola del Vallès.
  • Los servicios Sociales de Atención Primaria ante el cambio social.
  • Mapa de la Participació Ciutadana Institucional de l’Ajuntament de Barcelona.
  • Participació política i associacionisme a les Universitats Catalanes (Consell Interuniversitari de Catalunya).
  • Percepción e imagen del fenómeno de la globalización.
  • Plans Educatius d’Entorn (Departament d’Educació).
  • ¿Quién cuida a las personas mayores?