• Anàlisi de les subvencions per al foment de la participació ciutadana de la Generalitat de Catalunya.
 • Anàlisi i propostes per a la participació institucional de Badalona.
 • Assessorament a la Direcció General de Participació per a l’avaluació i millora de la política autonòmica de participació.
 • Canals institucionals de participació i moviments socials: el cas de la gestió de l’aigua.
 • Canvis i actuacions realitzades en l’educació catalana en el període 2003-07.
 • Diagnòstic per a la intervenció integral de l’àrea de Carretera de Barcelona.
 • Diagnòstic per a la intervenció integral de l’àrea de Carretera de Barcelona, Cerdanyola del Vallès.
 • Els reptes de la participació des del moviment associatiu juvenil (Consell Nacional de la Joventut de Catalunya).
 • Exclusió Social Urbana a Catalunya.
 • Exclusión Social Urbana en España. Bases conceptuales y análisis comparado.
 • Guia Metodològica de Plans locals d’inclusió social.
 • Innovaciones locales frente a inseguridades globales. Experiencias en Brasil y España.
 • L’impacte de la zonificació escolar sobre l’equitat en l’accés a l’educació. Una anàlisi dels processos de matriculació.
 • Metodologia d’Avaluació dels Plans Educatius d’Entorn (Departament d’Educació).
 • Participació, administració i ciutadania als petits municipis catalans.
 • Polítiques Educatives a Sabadell. El rol del PEC.
 • Programa de Participació Ciutadana per al Pla de Desenvolupament Integral del barri de Mas d’en Gall a Esparreguera.
 • Secretaria Científica de l’Observatori Internacional de Democràcia Participativa.
 • Secretaria Científica del Seminari Internacional de Participació Ciutadana.
 • Suport al Consorci Localret per a la implementació de millores en l’elaboració dels Plans Directors de la Societat de la Informació.