• Anàlisi dels règims autonòmics de benestar: Polítiques i gestió públiques a les Comunitats Autònomes amb major nivell competencial, 1980-2000.
  • Coordinació dels treballs d’assessorament del procés de participació ciutadana al districte de Gràcia.