In alphabetical order:

 • Assessorament en la valoració de noves iniciatives promogudes per l’obra social “la Caixa”; revisió del projecte d’atenció i intervenció per abordar el fenòmen de la soledat no volguda de les persones grans.
 • Banc d’experiències i bones pràctiques Ajuntament de Barcelona.
 • Beca “La Caixa”
 • El valor de la participació en temps de crisi: entre la vella governança i les noves formes d’acció col·lectiva.
 • Elaboració de sistema d’informació per avaluar l’impacte dels serveis d’inserció laboral a persones amb discapacitat.
 • La iniciativa ciutadana com a motor de l’acció política. Ajuntament de Barcelona. Projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat.
 • Living with Hard Times: How European Citizens deal with economic crises and their social and political consequences.
 • Mobile identities: migration and integration in transnational communities. “Mobile identities”.
 • Organització i dinamització del projecte Innovació i nous models de desenvolupament econòmic en l’economia social i solidària.
 • Seguiment i assessorament en la fase d’implementació del programa de Soledat no volguda.
 • Seminarios formativos sobre Fuentes de datos, indicadores y violencia de género.
 • Suport a la comissió tècnica Unidiscat en relació al marc legal.
 • Suport a les accions comunitàries de la ciutat de Barcelona.
 • Techno-social plataform for sustainable models and value generation in common-based peer production in future internet. “P2P Value”.