• AAVV. Guía de recomendaciones y líneas de actuación en inclusión social; Fundación Luis Vives, 2011.
 • BENITO,R.; GONZALEZ,S.; ALEGRE, M.A.; CHELA, X: “Com valoren les famílies estrangeres l’educació preescolar? pp. 113-134 a AAVV: Recerca i Immigració III; Col•lecció: Ciutadania i immigració, 6; Departament de Benestar Social i Família, 2011.
 • BRUGUÉ, Q.; PARÉS, M. “Frente al conflicto: deliberación. El caso de la Mesa de la Montaña en Aragón”. Working papers GIGAPP. 2011. WP-2011-07.
 • CAMPRUBÍ, A. & QUINTANA, I.; Trajectòries d’Exclusió Social a Vilanova i la Geltrú; Ajuntament Vilanova i la Geltrú: 2011.
 • GALLEGO, R. & SUBIRATS, J (dir.): Autonomies i desigualtats a Espanya: Percepcions, evolució social i polítiques de benestar; Barcelona: IEA, 2011 (Con(textos) A ; 13).
 • LEÓN, M. & GUILLÉN, A. (eds); The Spanish welfare state in the european context; England: Ashgate Publishing Limited; 2011.
  Marco teórico sobre calidad democrática y sistema de indicadores. Gobierno de Aragón, 2011.
 • MORALES, E. et al.; Diversitat cultural i plans de desenvolupament comunitari a la ciutat de Barcelona; Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 2011.
 • PARÉS, M. “Fortalezas y debilidades de las experiencias del presupuesto participativo en Barcelona (España)”. A: Briseño, C.A. (Coord). Presupuesto participativo. Herramienta para la democracia. Guadalajara: IEPCJ, 2011. pp. 85-94.
 • PARÉS, M.; “River basin management planning with participation in Europe: from contested hydro-politics to governance-beyond-the-state”. European Planning Studies. Vol. 19 (2011), n.3, pp. 457-478.
 • QUINTANA, I & CAMPRUBÍ, A; Valors urbans i Valors rurals a Catalunya; Barcelona: Fundació Món Rural, 2011.