“Els tres esperits de la segona modernitat”.
(dir. Salvador Cardús)