“Economia del coneixement i noves polítiques urbanes”.
(dir. Ricard Gomà & Abel Albert)