Els meus vincles amb l’IGOP han estat fonamentalment en participar com a tribunal en algunes de les seves tesis doctorals. El nivell de rendiment en tesis doctorals (en recerca) de l’IGOP és senzillament impressionant i em genera una sana enveja.

 

El nivell de rendiment en tesis doctorals (en recerca) de l’IGOP és senzillament impressionant i em genera una sana enveja

 

La seva trajectòria en recerca i en transferència de coneixement ha estat molt meritòria i ha aconseguit fites gairebé inèdites en la densa xarxa de centres universitaris i de think tanks del país. Omple molt bé un vuit molt important en temes de territori (ciutat), de polítiques socials i de participació ciutadana. És un referent de ciutat, de país, d’Espanya i un referent internacional en les seves matèries. Ha aconseguit articular amb saviesa un grup d’acadèmics sèniors amb un molt nombrós grup de recercadors joves en un moment de crisi econòmica. I Això té molt mèrit. A banda els anys de crisi econòmica, social, política i institucional necessitaven una veu forta acadèmica i, també, amb propostes aplicades com la que ha aportat l’IGOP.

En el futur pot ser una veu molt important i imprescindible en el confós debat de la governança. La part de la governança econòmica i empresarial és molt forta gràcies a les escoles de negocis i a les facultats d’economia i empresarials. Fa falta, doncs, una veu potent per desenvolupar la governança social. No tinc cap dubte que l’IGOP serà aquesta gran veu analitzant l’economia col·laborativa i altres mecanismes d’apoderament social. Ha de seguir amb el seu gran atractiu: analitzar les polítiques públiques no només des de la seva dimensió institucional sinó  de manera integrada amb la dimensió social.


Carles RamióDr. Ramió, Carles
Professor de Ciència Política i de l’Administració a la UPF