Concepcions d’igualtat i mecanismes d’assignació de recursos: rellevància i utilitat per a l’anàlisi de les polítiques públiques
(dir. Ricard Gomà)
(tutor: Joan Subirats)

Dipòsit digital: Consultar Tesi

Tesi Marc Balaguer