2013 IGOP-CACBerlinguer, M. , Martínez, R., Fuster, M., i Subirats, J.; “Més enllà dels diners: noves formes de produir i col·laborar“; Quaderns del CAC 39, vol. XVI – juliol 2013, p. 49-57
ISSN (electrònic): 2014-2242 / www.cac.cat

Ha sortit publicat als Quaderns del CAC (una publicació científica dirigida i editada pel Consell Audiovisual de Catalunya) un article acadèmic escrit pels membres del grup de recerca IGOPnet titulat “Més enllà dels diners: noves formes de produir i col·laborar”.

En l’article s’analitza l’emergència d’un nou model de producció de continguts audiovisuals, la creació col·laborativa online, i s’exposa, a partir dels resultats de l’estudi de vint-i-una comunitats de creació online catalanes, quines característiques han de reunir idealment aquestes comunitats per ser sostenibles a llarg termini.

Els autors defensen el rol central que adquireixen les noves modalitats de publicitat (menys lineals, més difuses i amb un caràcter menys monetari i més voluntari) dins d’aquest innovador sector d’economia digital, tan per a la sostenibilitat de les comunitats de creació online en si mateixes com pel disseny de les polítiques públiques que les han de regular.