“Una perspectiva de relacionalitat híbrida en l’anàlisi i la gestió de polítiques públiques”.
(dir. Joan Subirats & Lupicinio Íñiguez)