Aina Roca IGOPAina Roca holds a degree in Law and Political Science and Administration from the University of Girona and a Master’s degree in Social Policy, Labour and Welfare from the Autonomous University of Barcelona. She currently works as a research support technician at the Institute of Government and Public Policy (IGOP) of the Autonomous University of Barcelona and in the Political Science Department of the University of Girona, where she is also an associate lecturer. Previously, she has carried out research internships in Globalisation, Education and Social Policies (GEPS) at the Autonomous University of Barcelona and consultancy projects for political organisations.

CONTACT

Mail: aina.roca@uab.cat
Twitter: https://twitter.com/ainarcrg
Web: https://www.linkedin.com/in/aina-roca-roig/
UAB Research Portal:
ORCID
:
ResearchGate Citations:

AREAS OF INTEREST

Public policies, political parties and political communication.

3 SELECTED PROJECTS

  • Risks, resources and inequalities: increasing resilience in European families (rEUsilience). Head of project: Dr. Marga León. Project funded by the European Commission, Horizon Europe. IGOP, 2022.
  • Innovació social i digital, noves respostes davant els reptes del mil·leni (PECT). Cap de projecte: Dr. Quim Brugué. Projecte finançat pels fons FEDER de Catalunya 2014-2020. Universitat de Girona, 2021.
  • Avaluació del Pla de Xoc contra la segregació escolar del Consorci d’Educació de Barcelona. Cap de projecte: Dr. Xavier Bonal. Finançat amb el suport del Fons de promoció per a l’avaluació (PROAVA). GEPS, Universitat Autònoma de Barcelona, 2021.

3 HIGHLIGHTED PUBLICATIONS

  1. BONET MARTÍ, Jordi; ROCA ROIG, Aina; UBASART GONZÁLEZ Gemma (2020): MÉS PER MALLORCA: tradición y rupturismo. Barberà, Oscar y Correa, Patricia (cord.), La nueva izquierda regional en la España Autonómica (en premsa).