L’IGOP forma part de la Barcelona’gov. Barcelona’gov és una xarxa de centres d’investigació i formació avançada en govern i governança, que neix a finals de l’any 2014 per impulsar una plataforma de coneixement i excel·lència en polítiques públiques en general i més concretament en les polítiques i la gestió urbana.

Barcelona’gov busca contribuir de manera eficaç a desenvolupar, difondre, compartir i intercanviar coneixement especialitzat per a la millora de la gestió urbana.

Per això, la plataforma ofereix cursos orientats a temes de govern i polítiques públiques, amb especial atenció als temes de polítiques urbanes, gestió urbanística, resiliència urbana i segmentació social, gestió de la innovació, aliances públic-privades i projecció internacional de les ciutats.


En el marc de Barcelona’gov l’IGOP ofereix dos cursos:

Polítiques Públiques Socials (+ info)

Dates: 19-22 d’abril de 2016

Objectiu: Profunditzar en les oportunitats i reptes de la col.laboració i participació en la política social local: del govern a la governança; del monopoli públic a la coresponsabilitat; les polítiques socials locals en un entorn de governança multi-nivell; la integralitat i la transversalitat en la política social local; cooperació públic-privada i la participació de les ONG’s i del Tercer Sector; mecanismes de participació ciutadana en les polítiques socials; desenvolupament comunitari i gestió de la proximitat; autogestió, cooperació i innovació social; co-producció de polítiques públiques.

 

Gestió de la Innovació Social (+ info)

Dates: 26-29 d’abril de 2016

Objectiu: En primer lloc, el curs pretén estimular una reflexió crítica sobre el significat i les implicacions de la innovació social com tema de política urbana. ¿Quin significat pot prendre la innovació social i de quina forma es vincula amb altres nocions com l’emprendeduria social, l’economia social i l’acció comunitària? ¿Quines són les potencialitats i els límits de la innovació social com a resposta a problemes urbans com la pobresa i la desigualtats? En segon lloc, ens preguntarem pel tipus de polítiques publiques que poden promoure la innovació social a les ciutats i, més en general, per les dinàmiques de reforçament mutu que poden donar-se entre innovacions socials i innovacions publiques. De quina manera les institucions poden promoure i reforçar la innovació social respectant a la vegada l’autonomia dels processos socials? Poden les innovacions socials ser font de noves polítiques i de noves institucionalitzacions a la ciutat? Podem imaginar escenaris de coproducció de polítiques urbanes?