Govern, governança i metagovernança: Gestió política i govern de xarxes als Ajuntaments de Barcelona i Bilbao
(dir. Raquel Gallego)2