«Govern, governança i metagovernança: Gestió política i govern de xarxes als Ajuntaments de Barcelona i Bilbao»
(dir. Raquel Gallego)