“Memòria i emergència en l’independentisme català. El cas de la plataforma pel dret de decidir”.
(dir. Salvador Martí & Pedro Ibarra)
(tutor: Quim Brugué)

Depòsito Digital: Consultar tesi

Tesis Ricard Vilaregut