2012-Debat-PublicPindado, Fernando i Rebollo, Oscar (coord.); Informe sobre el debat públic i qualitat democràtica. Informe IGOP 2012 [ pdf ]