• BRUGUÉ, Q. (Dir.), BOADA, J. i BLANCO, I.; Els motors de la innovació a l’administració pública; Informe IGOP: Escola d’Administració pública de Catalunya, 2012.
  • BRUGUÉ, Q. et al; Política d’aigua amb diàleg social. L’aplicació de la DMA a Catalunya; Bellaterra: Informe IGOP, 2012.
  • CAMPRUBÍ, A & QUINTANA, I; Plans locals d’inclusió i cohesió social: Guia metodològica revisada; Barcelona: Diputació de Barcelona; Col·lecció Documents de Treball, Benestar social, nº 13, 2012, 168 pàg.
  • IGOP; “El debat públic: Informe sobre el debat públic i qualitat democràtica”. Escola de l’IGOP, 2012
  • IGOP; Barcelona per l’acció comunitària: Projecte Eumed Cities 2010 – 2012 (Model d’intervenció per l’acció comunitària); Barcelona: Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports. Ajuntament de Barcelona, 2012.
  • PARÉS, M.; BONET-MARTÍ, J.; MARTÍ-COSTA, M. “Does Participation really matter in Urban Regeneration Policies? Exploring Governance Networks in Catalonia (Spain)”. Urban Affairs Review Vol. 42 (2012), 2: 238-271.
  • SUBIRATS, J; MARTÍ-COSTA, M; IGLESIAS, M. (eds.); Políticas urbanas en España: Grandes ciudades, actores, gobiernos locales; Barcelona: Icària; 440 pp.; 2012.
  • SUBIRATS, J; Otra sociedad, ¿otra política?; Barcelona: Icaria (Col. A SACO, 8), 2011.