“(e) participació ciutadana i govern local a Catalunya”.
(dir. Joan Subirats)