Martí, Marc & Subirats, Joan (Coord); Ciudades, vulnerabilidades y crisis en España. Sevilla: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces, Primera edición, enero de 2014. ISBN: 978-84-942291-1-4.

///////////////

“Ciutats, vulnerabilitats i crisi a Espanya”, és la primera publicació del projecte POLURB, on s’analitzen a través d’indicadors la situació de vulnerabilitat de les principals ciutats espanyoles respecte a la seva sostenibilitat, desenvolupament econòmic-territorial, governança i evolució sociodemogràfica.

Download spanish version: Ciudades, vulnerabilidades y crisis en España