IGOP informe innovació EAPCBrugué,Q.; Boada, J.; Blanco, I.; Els motors de la innovació a l’administració pública. Barcelona: 2013, Escola d’Administració Pública de Catalunya, 90 pàg., 2013
ISBN: 13 978-84-695-8959-5

[+info]