Por orden alfabético:

 • Cambio político en España: populismo, feminismo y nuevos ejes de conflicto (POLCHAN) del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Gener 2018 – Desembre 2020 (CSO2017-83086-R) (UAB PK615613). Núm. conveni: AJU28499).
 • CAPABLE: Enhancing Capabilities? Rethinking Work-life Policies and their Impact from a New Perspective ERC Consolidator award no.771290. Universidad de Utrech. Juny 2019- Novembre 2023.
 • Combining guaranted mínimum income and active social policies in deprived urban areas of Barcelona “B-MINCOME”. Novembre 2016-Octubre 2019. (UAB EA614747).
 • Commoning housing: emerging social innovation across Spain and the United Kingdom. Entitat finançadora: European Commission (Marie Sklodowska-Curie Actions – COFUND). Entitats participants: Institut de Govern i Polítiques Públiques (UAB). Durada: 2016 – 2019.
 • Coordinació del consell Assessor i la dinamització del Pla de Formació del Pla de Barris de la ciutat. Octubre 2016 – Setembre 2019. Ajuntament de Barcelona. (UAB CF614009. Núm. conveni:15203).
 • Coordinació del Consell Assessor i la Dinamització del pla de formació del Pla de barris de la ciutat (Addenda II). Ajuntament de Barcelona – Foment de Ciutat S.A. Octubre 2018 – Setembre 2019. (UAB CF614990) Núm. conveni: ACV16924).
 • Coproducción pro-común y desarrollo territorial en el Área Metropolitana de Barcelona. Octubre 2018 – Octubre 2019. Càtedra UPF. Universitat Pompeu Fabra i Ajuntament de Barcelona. Referència: CATBCNUPF-2018-001 (UAB AZ616073. Núm. conveni: AJU29063).
 • Estudio de datos y análisis de políticas para la extensión equitativa de la educación infantil” Fundación Save the Children . Abril-Octubre 2019.
 • Gestió de la formació Nous Lideratges als barris. Foment de Ciutat, SA. Juny- Desembre 2019.
 • Interseccionalitat de les desigualtats entre la joventut catalana.  Agència Catalana de la Joventut (ACJ)- Maig-Desembre 2019.
 • Inversión en la temprana infancia: política, políticas y resultados (ECECWEL) del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Gener 2018 – Desembre 2020 (CSO2017-88906-R) (UAB).
 • Models d’educació de 0 a 3 anys i participació en el mercat laboral: estudi de la innovació social a la ciutat de Barcelona. Abril 2018 – Abril 2020. Fundació La Caixa. Referència projecte Recercaixa: 2017ACUP04 (UAB PZ615485. Núm. conveni: AJU28324).
 • Polítiques de cooperació per a la pau: Anàlisi comparada de les polítiques catalanes i valencianes (2015-2019). Febrer 2020-Febrer 2021. Institut Català Internacional per la Pau (ICIP).
 • Promoting youth Involvement and Social Engagement: Opportunities and challenges for “conflicted” young people across Europe. “PROMISE”. Horizon 2020. Call: H2020-Young-Society-2015. Topic: Young-4-2015. Type of action: EIA. Proposal number: 693221. 5 Abril 2016 – Març 2019 (36 months). (UAB EA613673).
 • SGR Anàlisi, gestió i avaluació de polítiques públiques. “AGAPP”. Generalitat de Catalunya. 2014 SGR 1648. January 2014 – December 2016 (UAB AB612186).  Renovat pel període 2017-2020 (UAB AB615869).
 • SGR Urban governance, commons, internet and social innovation “URGOCIS”. Generalitat de Catalunya. 2014 SGR 1391. January 2014 – December 2016 (UAB AB612227). Renovat pel període 2017-2020 (UAB AB615887).
 • Social Vulnerability and its Intersections: The role of gender in a comparative perspecive “VINE”. MARIE CURIE 2016. (H2020-MSCA-if-2016/ h2020-msca-if-2016) Grant Agreement number: 747433. Juny 2017 – Maig 2019 (UAB EA614693).
 • Suport metodològic i documental al projecte de gestió de les bones pràctiques socials. Maig 2019-Desembre 2020 Ajuntament de Barcelona.
 • Suport a l’enfortiment de l’Acció Comunitària dels Serveis Socials de Barcelona.  Ajuntament de Barcelona.
 • Yes We Rent/Lloguem “Leveraging vacant private property to build up a cooperative affordable housing scheme” . Urban Innovative Action. FEDER. Novembre 2018-Octubre 2021).