Por orden alfabético: (actualizado a marzo de 2020)

 • Cambio político en España: populismo, feminismo y nuevos ejes de conflicto (POLCHAN) del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Gener 2018 – Desembre 2020 (CSO2017-83086-R) (UAB PK615613). Núm. conveni: AJU28499).
 • CAPABLE: Enhancing Capabilities? Rethinking Work-life Policies and their Impact from a New Perspective ERC Consolidator award no.771290. Universidad de Utrech. Juny 2019- Novembre 2023
 • Estudi i jornada sobre desigualtats socials, segregació residencial i capacitats institucionals de Mataró.  Ajuntament de Mataró.  Febrer-Desembre 2020.
 • EUROSHIP Closing gaps in social citizenship. New tools to foster social resilience in Europe Call: H2020-SC6-GOVERNANCE-2018-2019-2020, Topic: GOVERNANCE-04-2019, Type of action: RIA, Project ID: 870698
 • Inversión en la temprana infancia: política, políticas y resultados (ECECWEL) del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Gener 2018 – Desembre 2020 (CSO2017-88906-R) (UAB)
 • Models d’educació de 0 a 3 anys i participació en el mercat laboral: estudi de la innovació social a la ciutat de Barcelona. Abril 2018 – Abril 2020. Fundació La Caixa. Referència projecte Recercaixa: 2017ACUP04 (UAB PZ615485. Núm. conveni: AJU28324).
 • Polítiques de cooperació per a la pau: Anàlisi comparada de les polítiques catalanes i valencianes (2015-2019). Novembre 2019- Octubre 2020. Institut Català Internacional per la Pau (ICIP).
 • SGR Anàlisi, gestió i avaluació de polítiques públiques. “AGAPP”. Generalitat de Catalunya. 2014 SGR 1648. January 2014 – December 2016 (UAB AB612186).  Renovat pel període 2017-2020 (UAB AB615869)
 • SGR Urban governance, commons, internet and social innovation “URGOCIS”. Generalitat de Catalunya. 2014 SGR 1391. January 2014 – December 2016 (UAB AB612227). Renovat pel període 2017-2020 (UAB AB615887)
 • Suport metodològic i documental al projecte de gestió de les bones pràctiques socials. Maig 2019-Desembre 2020 Ajuntament de Barcelona
 • Valoració i avaluació del Projecte Nous lideratges als barris. Foment de Ciutat SA. Gener-Juny 2020.
 • Yes We Rent/Lloguem “Leveraging vacant private property to build up a cooperative affordable housing scheme” . Urban Innovative Action. FEDER. Novembre 2018-Octubre 2021).