• Acompanyament i suport tècnic al I Fòrum Veïnal de Ciutat Vella.
 • Assessorament al Pla autonòmic per a la cohesió i inclusió social.
 • Avaluació de la metodologia PEC 2004. Guia metodològica 2008.
 • Elaboració d’un sistema de seguiment del Projecte d’Intervenció Integral de Can Folguera, Sta Perpètua de la Mogoda.
 • Enquesta ciutadana a la Vila de Martorell en el marc del projecte d’intervenció integral de la Llei de barris.
 • Evaluación del Foro de la Inmigración del Gobierno de Aragón.
 • Formació en avaluació de la participació.
 • Governança i Participació en els processos de Regeneració Urbana: el cas de la llei de barris de la Generalitat de Catalunya.
 • Guia metodològica per a elaborar Plans Directors Participatius.
 • Immigració i desafecció política en el context local. El cas de Plataforma per Catalunya.
 • Impacte de les Oficines Municipals d’Escolarització en la distribució de l’alumnat d’origen estranger entre els centres educatius.
 • L’avaluació i el seguiment en les polítiques de gènere.
 • L’institut català per la Pau i el moviment social a Catalunya. Models de relació.
 • La participació en els plans integrals de la Llei de Barris de la Generalitat de Catalunya.
 • L’escolarització de l’alumnat d’origen immigrat en el primer cicle d’educació infantil: potencialitats com a factor d’integració i de cohesió social.
 • Mapa de la Participación Ciudadana de la Comunidad de Aragón.
 • Models de governança en les polítiques de regeneració urbana.
 • Participació Política i Internet.
 • Processos d’escolarització de l’alumnat d’origen estranger: de l’aula d’acollida a l’aula ordinària.
 • Proximitat, cultura i tercer sector a Barcelona: anàlisi de casos.
 • Redes, participación y políticas de regeneración urbana en centros históricos en España.
 • Secretaria Científica de l’Observatori Local de Democràcia Participativa de la Diputació de Barcelona.
 • Transversalitat educativa als municipis.