Por orden alfabético (pueden consultarse los detalles en la Memòria IGOP 2016)

 • Acció comunitària a la ciutat de Barcelona. Ajuntament de Barcelona-IMMS. (UAB CS614284).
 • Assessorament al Smart City Expo World Congress. Fira Internacional de Barcelona. (UAB CF613660. Núm. conveni: 14805).
 • Assessorament en matèries competència del Ministeri de Salut, Afers Socials i Ocupació. Govern d’Andorra. (UAB CF613210. Conveni número:14508).
 • Assessorament i participació de l’IGOP en el PEC de Sant Feliu de Llobretat. ETCS – Estratègies de Transformació Comunitària Sostenible, SCCL. (UAB CF180074).
 • Assistència tècnica i assessorament metodològic “A la fase de disseny de les línies d’actuació i a la seva implementació en el marc del règim regulador del Catàleg de serveis del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. Diputació de Barcelona. (UAB CF612989).
 • Avaluació de l’impacte de l’acció comunitària en la salut de la població. Programa Recercaixa de “La Caixa”. (UAB PZ612583). UAB-IGOP, Agència de Salut Pública de Barcelona, Institut Català de la Salut, Pla Comunitari de Roquetes.
 • Collaborative governance in cities under austerity: an eight case comparative study. Economic and Social Research Council. De Montfort University (DMU).
 • Combining guaranteed minimum income and active social policies in deprived urban areas of Barcelona. “B-Mincome”.
 • Coordinació del consell Assessor i la dinamització del Pla de Formació del Pla de Barris de la ciutat. Ajuntament de Barcelona. (UAB CF614009. Núm. conveni:15203).
 • El foment de la participació juvenil: joves i administració. Agència Catalana de Joventut (ACJ). (UAB CF613927. Núm. conveni:15131).
 • Elaboració i desplegament d’un procés participatiu a dues comunitats educatives. Ajuntament de Barcelona. (UAB CF613840. Núm.conveni: 15065).
 • Emprenedoria col•lectiva EstArter. Barcelona Activa, SPM, S.A. (UAB CF613374. Conveni número:14560).
 • Estudi de base per a la introducció de la tarifació social. Ajuntament de Santa Coloma de Gramanet. (UAB GJ512735).
 • Estudi de cas de l’experiència Cooperativa ALENCOP. Una proposta des de l’economia solidària per a col·lectius en situació de vulnerabilitat. Ajuntament de Barcelona. (UAB CF613924. Núm. conveni:15127).
 • Fase de diagnòstic del desplegament del projecte territori Besòs. Consorci del Besòs – Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. (UAB CS614422. Núm. conveni:15341).
 • Information, culture and Knowledge: new citizens’ practices, new public policies: Sinde Law versus SOPA law. “SINDE-SOPA” (UAB PK610956).
 • Jornades sobre ciutats educatives. Ajuntament de Barcelona-Inst.Municipal Educació de Barcelona. (UAB CF614378. Núm. conveni:15323).
 • Living with Hard Times: How European Citizens deal with economic crises and their social and political consequences. “LIVEWHAT”. (UAB EA611318).
 • Local resilience capacity building for flood mitigation. “Capflo.” European Comission. Directorate General Humanitarian Aid and Civil Protection – ECHO (UAB EA613321).
 • Mobile identities: migration and integration in transnational communities. “MOBILE IDENTITIES”. (UAB EA611343).
 • Model d’intervenció des del programa gent gran; Sempre acompanyats. Fundació “La Caixa” (UAB CF613103).
 • Multi Agency Training Exit Strategies for radicalised youth “MATES”. Horizon 2020. (UAB EA614235).
 • Pla de desenvolupament econòmic al districte de Nou Barris. Ajuntament de Barcelona. Bcn Activa. (UAB CF613942. Núm. conveni:15150).
 • Projecte Recerca-Acció Participació a les Escoles al districte de Nou Barris. Ajuntament de Barcelona. (UAB CF613961. Núm. conveni:15161).
 • Promoting youth Involvement and Social Engagement: Opportunities and challenges for “conflicted” young people across Europe. “Promise”. Horizon 2020. Call: H2020-Young-Society-2015. (UAB EA613673).
 • Serveis de suport a la comissió tècnica Unidiscat en relació a persones amb discapacitats a les universitats. Generalitat de Catalunya. (UAB CF614230. Conveni número:15269).
 • SGR Anàlisi, gestió i avaluació de polítiques públiques. “AGAPP”. Generalitat de Catalunya. 2014 SGR 1648. January 2014 – December 2016 (UAB AB612186).
 • SGR Urban governance, commons, internet and social innovation “URGOCIS”. Generalitat de Catalunya. 2014 SGR 1391. January 2014 – December 2016 (UAB AB612227).
 • Sistematització i conceptualització d’un model d’intervenció socioeconòmic en el marc de processos comunitaris. Ajuntament de Barcelona. Bcn Activa. (UAB CF614399. Núm. conveni:15333).
 • Social innovation against the crisis: How leadership practices and cívic capacity improve neighbourhood development. “Socrisis” (UAB EA611855).
 • Techno-social platform for sustainable models and value generation in common-based peer production in future internet. “P2P VALUE” (UAB EA611156).
 • Transformaciones de la gobernanza urbana en el contexto de la crisis. Evolución y perspectivas de la gobernanza participativa en España y el Reino Unido. “TRANSGOB” (UAB PK610955).