• Primeres Jornades Internacionals de Moviments Socials i Recerca Activista.
  • Civicactive.
  • Del Xino al Raval. Estudi de les polítiques públiques, les institucions culturals i la transformació del barri del Raval.
  • Disseny i posada en marxa del Consell de l’Habitatge Social.
  • Pensant el social des del gènere. Transversalitzar la mirada de gènere a la recerca social.
  • Qualitat de la participació ciutadana: indicadors, avaluació i bones pràctiques.
  • Treball prospectiu sobre l’impacte del Fòrum Social Mundial en les polítiques públiques locals i les valoracions que al respecte realitza el moviment antiglobalització.