En orden alfabético  (pueden consultarse los detalles en las memorias del IGOP):

 • Assessorament en matèries competència del Ministeri de Salut, Afers Socials i Ocupació. Govern d’Andorra.
 • Assistència tècnica al Comissionat d’Economia Cooperativa Social i Solidària. Ajuntament de Barcelona.
 • Assistència tècnica i assessorament metodològic “A la fase de disseny de les línies d’actuació i a la seva implementació en el marc del règim regulador del Catàleg de serveis del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. Diputació de Barcelona.
 • Banc d’Experiències i Bones Pràctiques de l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports. Ajuntament de Barcelona.
 • Collaborative govenrance in cities under austerity: an eight cas comparative study. Economic and Social Research Council.
 • Emprenedoria col·lectiva EstArter. Barcelona Activa, SPM, S.A.
 • Implementació y Evaluación de las políticas de integridad corporativa en el sector privado en España: un enfoque holístico. Transparency International España.
 • Jóvenes, internet, política 2014. Fundación de ayuda contra la drogadicción (FAD).
 • Local resilience capacity building for flood mitigation. “Capflo.” European Comission.
 • Model d’intervenció des del programa gent gran; Sempre acompanyats. Fundació “La Caixa”.
 • Nuevas estrategias para la implicacion del publico en la gestion de la contaminacion atmosferica urbana. CIEMAT.
 • Organització Jornades PATT. Generalitat de Catalunya.
 • Ponència d’emprenedoria social i cooperativisme. Ajuntament de Salt.
 • Procés de reflexió col·lectiva sobre les Deixalleries del Vallès Oriental. Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental.
 • Promoting youth Involvement and Social Engagement: Opportunities and challenges for “conflicted” young people across Europe. “Promise”. Horizon 2020.
 • Resolució de conflictes àmbit comunitari. Ajuntament de Barcelona.
 • Seguiment dels canvis impulsats als òrgans de participació. Ajuntament de Barcelona.
 • Serveis de suport a la comissió tècnica Unidiscat en relació a persones amb discapacitats a les universitats. Generalitat de Catalunya.
 • SGR Anàlisi, gestió i avaluació de polítiques públiques. “AGAPP”. Generalitat de Catalunya. 2014 SGR 1648. January 2014 – December 2016 (UAB AB612186).
 • SGR Urban governance, commons, internet and social innovation “URGOCIS”. Generalitat de Catalunya. 2014 SGR 1391. January 2014 – December 2016 (UAB AB612227).
 • Suport a les accions comunitàries de la ciutat de Barcelona any 2015. Ajuntament de Barcelona.
 • Xarxa de Foment de la Inserció Laboral de Persones amb discapacitat. Ajuntament de Barcelona.