Marc Parés, Mara Ferreri i Eduard Cabré. La coproducció d’habitatge a Catalunya: orientacions per al món local. Sèrie Urbanisme i Habitatge 3; Col·lecció Estudis. 1a edició: juny de 2021; Diputació de Barcelona.

[ Consulta ]