Cap a una atenció integrada social i sanitariaCanal, Ramon & Vilà, Toni; Cap a una atenció integrada social i sanitària. Per un model centrat en les persones; Barcelona: Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. Dossier Catalunya Social, nº 43, Maig 2015.

Descarga el pdf: Informe Atención social y sanitària.